© 2017 by Wioleta Więckowska created with Wix.com

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

Projekt organizowany przez:

Organizatorem projektu jest krakowska Fundacja Hipoterapia
- Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, która już od 

1989 roku pomaga dzieciom i młodzieży zbudować taki poziom

sprawności fizycznej i psychicznej, aby mogli wkroczyć w dorosłość

z maksymalną samodzielnością oraz poczuciem wiary we własne siły!

 

Podopieczni Fundacji, to ponad setka dzieci i młodzieży o różnych typach schorzeń, takich jak: mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, sprzężone niepełnosprawności, nadpobudliwość 
i zaburzenia emocjonalne, schorzenia genetyczne i inne.

W jaki sposób pomagają?

 • Pracując nad sprawnością fizyczną i psychiczną poprzez 
  wieloaspektowe formy terapii, w tym hipoterapię, fizjoterapię, psychoterapię czy trening społeczny 

 • Budując wiarę we własne możliwości dzięki arteterapii
  Integracyjnym Teatrze „Kucyki”

 • Przełamując negatywne stereotypy o niepełnosprawności
  w projekcie Moda bez Ograniczeń

 • Wprowadzając do terapii nowoczesne technologie między innymi aplikacje na tablety DrOmnibus